35 Wojskowy Oddział Gospodarczy 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy BIP
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dowództwo
Dowództwo

Komendant
35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego


ppłk Jacek KAHLAZastępca Komendanta
35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego


ppłk Sławomir ZAJĄC

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych