35 Wojskowy Oddział Gospodarczy 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy BIP
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Redaktor informacji
REDAKTOR INFORMACJI
p. Michał GOŁDA
Kontakt telefoniczny : 261-135-072
Kontakt za pomocą poczty elektronicznej : mi.golda@ron.mil.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych