35 Wojskowy Oddział Gospodarczy 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy BIP
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Podstawa udostępniania informacji
Dokumenty

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. , poz. 782 z późn. zm.)
Treść Ustawy


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
Treść Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)
Treść Rozporządzenia


Decyzja nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON poz. 172 z dnia 30.05.2014r.).
Treść Decyzji


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych