35 Wojskowy Oddział Gospodarczy 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy BIP
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
PRZEKAZANIE I OBJĘCIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA 35 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
12.01.2018
10 stycznia 2018 roku odbyła się uroczysta zbiórka na okoliczność przekazania obowiązków Komendanta 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, przez poczet flagowy wystawiony przez 5 batalion dowodzenia, Komendant mjr Maciej HERBIK przywitał przybyłych gości. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie ppłk. Jackowi KAHLA przechodniej odznaki pamiątkowej 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, następnie komendanci ceremonialnie przekazali sobie sztandar oraz oficjalnie podpisali protokół przekazania i objęcia obowiązków. W uroczystości udział wziął Komendant 3 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Mirosław MOLIK, który po przyjęciu meldunku o przekazaniu i przyjęciu obowiązków Komendanta 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podziękował dotychczasowemu Komendantowi i pogratulował objęcia stanowiska ppłk. Jackowi KAHLA. Po krótkim wystąpieniu mjr. HERBIKA, głos zabrał nowy Komendant 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Ppłk Jacek KAHLA przywitał krakowski garnizon, kadrę oraz pracowników resortu obrony narodowej: „… Mam nadzieję, że umiejętności, wiedza doświadczenie i przede wszystkim zaangażowanie zespołu ludzi jakim dysponuje 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy pozwoli mi zrealizować cele jakie zostały przede mną postawione” – powiedział. Scenariusz przewidział również odczytanie przez ks. płk. dr. Piotra SROKI okolicznościowego listu od Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa GUZDKA. Grono zaproszonych gości stanowili Dowódcy, Komendanci i Szefowie jednostek i instytucji z Garnizonu Kraków, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością i złożyli gratulacje na ręce ppłk. Jacka KAHLA.Fotogaleria dostępna TUTAJ.

Katarzyna GABŁO


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych